Adventní kalendář 2021/Advent calendar 2021

The Roses / Adventní kalendář 2021/Advent calendar 2021
🇨🇿

24) The Underdog – Brazil Estranho
Tento lot unikátní lot kávy byl vypěstován speciálně pro pražírnu The Underdog a získali ji od importéra zelené kávy – Capricornio coffees.
Tato relativně nová odrůda – Arara, vznikla křížením yellow Catuai a odrůdy Obata (hybrid odrůdy Timor).
Odrůda byla vyvinuta na experimentální farmě Nadace Procafé v samostatné správní jednotce Varginha v Brazílii. Experiment byl součástí probíhajícího projektu v Brazílii s mnoha novými odrůdami, které byly objeveny. Společnost Procafé zjistila, že Arara se ukázala jako jedna z dosud nejúspěšnějších jak v úrodnosti, tak v kvalitě výsledného šálku.

Doporučená příprava:
V60 – 18g kávy, voda 93 °C
0:00 – 60g vody, promíchejte
0:30 – dolít na 100g
1:00 – dolít na 200g
1:30 – dolít na 300g
Čas extrakce: 2:40-2:55

Pokud byste si rádi připravili něco exkluzivního na Vánoce, tady je pro vás recept na irskou kávu.

1) Připravíme si V60.
2) Předehřejeme sklenici horkou vodou.
3) Ve sklenici promícháme 35 ml irské whiskey dle chuti, my můžeme doporučit Jameson Caskmates Stout Edition, 10 gramů cukru, a 100 ml kávy 4) Vše pořádně promícháme
5) V shakeru protřepeme smetanu ke šlehání tak, aby lehce zhoustla, ale byla stále tekutá
6) Přes lžíci nalijeme pomalu smetanu na vrch kávy
7) Vychutnáme si tento skvělý nápoj

Na zdraví!

🇬🇧

24) The Underdog – Brazil Estranho
This unique coffee lot was grown especially for The Underdog roastery and obtained from a green coffee importer – Capricornio coffees. The Arara varietal originates from the crossing between the yellow Catuai and the Obata (Hybrid of Timor) varieties. It was developed in the experimental farm of the Procafé Foundation in Varginha Brazil.
The experiment has been part of an on going project in Brazil with many new varietals being discovered. Procafé found that Arara showed as being one of the most successful to date in both yield and in cup quality.

Recommended recipe:
V60 – 18g in, water 93 °C
0:00 – 60g of water, stir well
0:30 – up to 100g
1:00 – up to 200g
1:30 – up to 300g
Extraction time: 2:40-2:55

If you would like to prepare something exclusive for Christmas, here is a recipe for Irish coffee.

1) Prepare the V60.
2) Preheat the glass with hot water
3) In a glass mix 35 ml of Irish whiskey, we can recommend Jameson Caskmates Stout Edition, 10 grams of sugar, and 100 ml of coffee
4) Mix everything well
5) In a shaker, shake the cream so that it thickens slightly but is still liquid
6) Slowly pour cream over the spoon over the coffee
7) Enjoy this great drink

🇨🇿

23) Candycane coffee – Kenya La Matunda

Tato káva je naturálně zpracovaná což je pro kávu z Keni velmi neobvyklé. Pro takto zpracovanou kávu musí být selekce zralých třešní opravdu pečlivá. Hned po sklizni jsou třešně několikrát ručně vytříděny a pro naturální zpracování se vyberou jen ty nejzralejší třešně. Ty se pak suší mezi 21 a 35 dny.
Historie farmy sahá do čtyřicátých let minulého století, kdy farmu vlastnila rodina pana EW D’Olliera. D’Olliers dříve zpracovávali kávu i pro sousední drobné farmáře. V roce 1976 prodali farmu společnosti Gatatha Farmers Co Ltd, která farmu doposud vedla. Díky zkušenostem nasbíraným za léta praxe se nyní na stanici vydávají novým směrem experimentů a inovací, které doslova posouvají hranice chutí.

Chuť: banány, karibský rum, kokos

Doporučená příprava:
V60 – 18g kávy, voda 92 °C
0:00 – 60g vody, promíchejte
0:30 – dolít na 110g
1:00 – dolít na 210g
1:30 – dolít na 300g
Čas extrakce: 2:40-2:55

🇬🇧

23) Candycane coffee – Kenya La Matunda

Naturally processed Kenya. This is your one-of-a-kind opportunity to taste something completely different. The natural fermentation brings out lactic flavors which give some of the fruit a tropical smoothie character like banana and coconut. This coffee is fruit-forward with super winey and lots of mature fruit.

The history of the farm goes back to the 1940s when the family of Mr. EW D’Ollier owned the farm. The D’Olliers used to process and mill their coffee as well as for the neighboring small-scale farmers. In 1976, they sold the farm to Gatatha Farmers Co Ltd who ran the farm until now.

This coffee is naturally processed and it is very unusual to find such processed coffee in Kenya. Right after harvesting, the cherries are handpicked. Only the best cherries are used to produce this unique natural processed coffee. The cherries are then dried between 21 and 35 days.

Flavour: banana, Caribean rum, coconut

Recommended recipe:
V60 – 18g in, water 92 °C
0:00 – 60g of water, stir well
0:30 – up to 110g
1:00 – up to 210g
1:30 – up to 300g
Extraction time: 2:40-2:55

🇨🇿

22) Beansmith’s – Colombia Puerto Alegre

Rodina Lopezových pracuje na farmách Finca Puerto Alegre a Finca La Esperanza v Kolumbii po 3 generace. Samotná farma Finca Puerto Alegre se nachází v horách ve výšce cca 1450 m n. m. nedaleko města Pijao. Na farmě aplikují proces pěstování kávy v podrostu stinných stromů rodu Leucaena. Kromě toho, že poskytují stín, a tím lepší mikroklima pro růst kávovníků, poskytují tyto stromy také lepší biodiverzitu na plantáži a v neposlední řadě se jedná o výhodný vztah pro biologickou fixaci dusíku.
Bakterie na sebe vážou vzdušný dusík a ten pak přeměňují na dusičnany, které v rámci symbiózy předávají rostlině, což má dobrý vliv na úrodu.
Tato limitovaná edice je zpracována metodou carbonic maceration, kdy se kávové třešně oloupou a vloží do speciálních nádob, které jsou naplněny oxidem uhličitým, kde káva fermentuje za přísně sledovaných teplotních podmínek. Teplota je udržována na 15-17 stupních a je udržována neustálým vstřikováním vody shromážděné z procesu do vzduchotěsných nádob. Celý proces trval 60-72 hodin. Následně se káva suší v sušičkách. Je potřeba kávu neustále otáčet, aby sušení probíhalo rovnoměrně. Suší se celkem 25-30 dní.

Chuť: Cuba Libre, červené jablko v karamelu, vanilka

Doporučený recept:
V60
Ohřejte vodu na 98 °C, 20 g kávy Voda ohřátá na 98 °C, 20 g kávy Puerto Alegre a dripper V60 a papírový filtr.
1. Namelte kávu na hrubost, která odpovídá 22 kliknutím na mlýnku Comandante
2. Připravíme si papírový filtr, který propláchneme horkou vodou. Nasypte 20 g kávy
3. V čase 0-0: 15 nalijte 40 g vody a dvakrát zakružte V60
4. V čase 0:35-0:50 přidejte vodu na 100 g, 1-1:20 přidejte vodu tak, aby váha ukazovala 200 g
5. Další nalévání přichází v čase 1:35-1:55, při posledním nalévání dolijte na 310 g a 3krát zakružte V60
6. Celková doba extrakce by měla být 2:25-2:30

🇬🇧

22) Beansmith’s – Colombia Puerto Alegre

The Lopez family works on the Finca Puerto Alegre and Finca La Esperanza farms in Colombia for 3 generations. The Finca Puerto Alegre farm itself is located in the mountains at an altitude of about 1450 m above sea level near the town of Pijao. They rely on the method of cultivation and agrotechnical procedures. They apply the process of growing coffee in the undergrowth of shady trees of the genus Leucaena. In addition to providing shade, and thus a better microclimate for the growth of coffee trees, these trees also provide better biodiversity on the plantation and, last but not least, it is a beneficial relationship for biological nitrogen fixation. Tuberous bacteria bind atmospheric nitrogen to each other and then convert it into nitrates, which they transfer to the plant as part of the symbiosis, which has a good effect on yield.
This limited edition is processed by the carbonic maceration method, where the coffee cherries are peeled and placed in special containers, which are filled with carbon dioxide, where the coffee ferments under strictly monitored temperature conditions. The temperature is maintained at 15-17 degrees and is maintained by the constant injection of water collected from the process into airtight containers. The whole process took 60-72 hours. Subsequently, the beans are dried in parabolic dryers at the correct temperature, the beans are raked so that their drying takes place evenly. It is dried for a total of 25-30 days.

Flavour: Cuba Libre, red apple in caramel, vanilla

Recommended recipe:
Heated water to 98 ° C, 20 g of Puerto Alegre coffee and V60 dripper and paper filter.

 1. Grind the coffee to a roughness that corresponds to 22 clicks on the Comandante grinder
 2. Prepare a paper filter, which is rinsed with hot water. After rinsing and pouring water from the lower container under the V60, pour 20 g of ground beans, zero the weight and turn on the stopwatch
 3. At time 0-0: 15 pour 40 g of water and twist twice with V60
 4. At 0: 35-0: 50 add water to 100 g, 1-1: 20 add water so that the weight shows 200 g
 5. Another pouring comes at a time of 1: 35-1: 55, last pouring stops at 310 g and twisted 3 times with V60
 6. The total flow time should correspond to 2: 25-2: 30
🇨🇿

21) Koppi – Costa Rica Santa Rosa

Reposado je metoda, kdy kávové třešně leží v plastových sudech po dobu 48 hodin, před tím než jsou zpracovány, v tomto případě metodou white honey. Tato káva chutná opravdu neuvěřitelně. Je nabušená chutí třešní, pomerančů, malin, mléčné čokolády a i přesto je stále velmi elegantní.
Třešně jsou ručně sbírané a následně tříděné ještě před tím, než dojde ke zpracování. Každá sklizeň se třídí podle dní, takže je možné zpětně dohledat přesné místo a velikost sklizně.
Káva z farmy Santa Rosa se zpracovává několika variantami v závislosti na velikosti sklizně a odrůdě. Sušení probíhá pomalu a to hlavně kvůli chladnému a rychle se měnícímu počasí v horách Tarrazu. Průměrně se plody suší 16–18 dní. Macho (vlastník farmy) jezdí každý týden ochutnávat jejich sklizně do města vzdáleného 2,5 hodiny jízdy, aby mohli vždy vyhodnotit metody zpracování a posouvat se tak stále na vyšší úroveň.

Chuť: maliny, granátové jablko, karamel

Doporučený recept:

V60 – 18g kávy, voda 92 °C
0:00 – 45g vody, promíchejte
0:30 – dolít na 110g
1:00 – dolít na 210g
1:30 – dolít na 300g
Čas extrakce: 2:40-2:55

🇬🇧

21) Koppi – Costa Rica Santa Rosa

This Red Catuai is processed as a “reposado” – the coffee cherries are rested in big plastic barrels for 48 hours before being processed as white honey. This leaves us with a coffee that tastes absolutely incredible. Packed with notes of cherries, orange, raspberries and milk chocolate and yet so elegant.
The cherries are carefully hand picked and then sorted at the washing station before being processed. The coffee is separated into day lots. This means that every lot can be traced back to when it was picked and of course how big the lot was.
The coffees are processed in different ways depending on variety and lot size. After the coffee has been processed it is dried on raised beds. The drying process is slow thanks to the rather cool and ever-changing weather in the mountain passes of Tarrazu and as average the coffee is dried for 16-18 days. Macho, Herberth and Kevin drive 2.5 hours to San José each week during the harvest to cup their coffees so that they can evaluate processing methods etc.

Flavour: raspberries, pomegranate, caramel

Recommended recipe:
V60 – 18g in, water 92 °C
0:00 – 45g of water, stir well
0:30 – up to 110g
1:00 – up to 210g
1:30 – up to 300g
Extraction time: 2:40-2:55

🇨🇿

20) Mabó Coffee Roasters – Ethiopia Ye Genet

Farmář Tsegaye Hagos se narodil v Atsbi Wonberta woreda (woreda je oblast v Etiopii), mezi slavnými skalními kostely ve státě Tigray. Tigray, jeden z devíti států Etiopie, se nachází v suchých a sluncem spálených severských zemích, které hraničí s Eritreou.
Káva hrála důležitou roli v Tsegayeově raném životě. V 18 letech emigroval do Súdánu, protože politická situace v Etiopii byla nestabilní.
Po 15 letech v Súdánu se Tsegaye vrátil do svého rodiště. Pouhých 10 let po tom, co začal pěstovat kávu, otevřel Tsgaye svůj vlastní zpracovatelský závod v oblasti Kercha, Sasaba a díky úspěchu tohoto závodu vznikl nový – Ye Genet. Chuť: tropické ovoce, květinové tóny, chmel

Doporučený recept:
V60 – 18g kávy, voda 92 °C
0:00 – 45g vody, promíchejte
0:30 – dolít na 110g
1:00 – dolít na 210g
1:30 – dolít na 300g
Čas extrakce: 2:40-2:55

🇬🇧

20) Mabó Coffee Roasters – Ethiopia Ye Genet

Tsegaye Hagos was born in the Atsbi Wonberta woreda (woreda is a district in Ethiopia), between the famous rock-hewn churches of Tigray. Tigray, one of Ethiopia’s nine states, is found in the North dry and scorched lands that border Eritrea.
Coffee had an important role in Tsegaye’s early life. At the age of 18, he immigrates to Sudan because the political situation in Ethiopia was unstable. After 15 years in Sudan, Tsegaye returns to his birth grounds.
Just 10 years after starting his coffee career, Tsgaye opens his own washing station in Kercha, Sasaba and the success of this washing station paves the road for the new one – Ye Genet.

Flavour: tropical fruits, floral, hops

Recommended recipe:

V60 – 18g in, water 92 °C
0:00 – 45g of water, stir well
0:30 – up to 110g
1:00 – up to 210g
1:30 – up to 300g
Extraction time: 2:40-2:55

🇨🇿

19) Five Elephant – Guatemala T’zun Wit’z

Huehuetenango je vysokohorská oblast v Guatemale známá produkcí kávy. Zeměpisná poloha a mikroklima vytvořené proudem horkého vzduchu přicházejícího z Tehuantepecských plání v Mexiku, mísící se s chladným vzduchem pohoří Cuchumatanes, poskytuje dokonalé prostředí pro pěstování kávy. Plodiny jsou chráněny před případnými mrazy a velký přirozený přísun vody umožňuje farmářům vybudovat vlastní zpracovatelské závody. Mít vlastní závod je nutností kvůli extrémní odlehlosti a vzdálenosti mezi sousedními farmami.
Benitova farma se nachází severně od pohoří Cuchumatanes v regionu Concepcion Huista.
Jméno T’zun – Wit’z pochází z domorodého jazyka Popti. T’zun znamená „Zrození“ a Wit’z se překládá jako „The Hill“, odtud název farmy „Birth of the Hill“.
Začít sázet kávovníky se rozhodl Benito otec. Dříve pěstovali fazole a kukuřici, ale jakmile začali s kávou, potřebovali jen trochu tréninku a dosáhli pozoruhodných výsledků.
Benitova farma je součástí družstva El Sendero, které poskytuje podporu a vzdělávání producentům kávy v Concepcion Huista a okolí. V budoucnu by Benito rád zdokonalil své agronomické postupy a metody posklizňového zpracování.
Během sklizně Benito dbá na to, aby byly jeho kávové třešně sklízeny třikrát ze stejných stromů, aby bylo zajištěno, že budou sklízeny pouze ty nejzralejší. Třešně se pak zbaví dužiny ve stejný den, kdy byly sklizeny, a poté se nechají fermentovat ve vodě v plastových vanách po dobu 36 hodin. Po promytí se káva namočí na dalších 12 hodin do vody a nakonec se vezme na plochy, kde se nechá šest dní sušit.

Chuť: hrušky, pomerančové bonbóny, pražený kokos

Doporučený recept:
Kalita, 18g kávy, teplota vody 92°C
0:00 – 60g vody, promíchat
0:30 – dolít na 100g
1:00 – dolít na 200g
1:30 – dolít na 300g
Čas extrakce 2:40-2:50

🇬🇧

19) Five Elephant – Guatemala T’zun Wit’z

Huehuetenango is Guatemala’s highland region famous for its coffee production. Its geographical position and microclimate created by hot air current coming from the Plains of Tehuantepec in Mexico, mixing with the cool air of Cuchumatanes Mountains, provides the perfect environment for coffee-growing. The crops are protected from potential frosts and the generous natural supply of water makes it possible for farmers to set up their own mills for coffee processing. To have your own mill is a necessity due to the extreme remoteness and distance between the neighbouring farms.
Benito’s farm is located North of the Cuchumatanes Mountains in Concepcion Huista region.
The name T’zun – Wit’z comes from the indigenous language Popti. T’zun means “Birth” and Wit’z translates to “The Hill”, hence the name of the farm “Birth of the Hill”.
It was the decision of Benito’s father to start planting coffee trees. They used to farm beans and corn, but once they started with coffee all they required was a little training and they achieved some remarkable results.
Benito’s farm is part of Cooperative El Sendero, which provides support and education for coffee producers in and around Concepcion Huista. In the future, Benito is interested in strengthening his agronomic practices and his post-harvest processing methods.
During the harvest, Benito makes sure that his coffee cherries are picked three times from the same trees to ensure that only the ripest cherries are picked. The cherries are then depulped on the same day that they were picked and then fermented with water in plastic tubs for 36 hours.
After washing, the coffee is then soaked for another 12 hours in water and eventually taken to the patios to dry for six days.

Flavour: Pear, orange candy, roasted coconut

Recommended recipe:

Kalita, 18g of coffee, water 92°C
0:00 – 60g of water, stir well
0:30 – up to 100g
1:00 – up to 200g
1:30 – up to 300g
Extraction time 2:40-2:50

🇨🇿

18) Nomad Coffee – Ethiopia Genji Challa

Genji Challa se nachází v horách v oblasti Jimma city na jiho-západě státu Oromia. Je považována za sestru známé Nano Challa a spolupracuje s více než 600 výrobci, kteří se věnují pěstování původních etiopských odrůd na svých malých farmách.
Zpracovatelský závod se zrodil kvůli potřebě dalšího místa pro nové členy a velkému objemu zpracovávaných třešní. V roce 2010 byl závod Nano Challa zařazen do projektu Technoserve Coffee Initiative podporovaného Billem a Melindou Gatesovými. Jejich nadace závodu poskytla technickou asistenci a business trénink, což závodu pomohlo reinvestovat, získat kontrolu nad svou ekonomikou a přejít z naturálního zpracování na promyté.
Výsledkem je skvělá káva, která se dostala na špičku mezi loty oceněnými Grade 1.
Proces zpracování kávových zrn začíná v tzv. washing station, když se kávové třešně ponoří do vody. Poté jsou zbaveny dužiny. Následně jsou ponořeny v čisté vodě v betonových nádržích po dobu 8 hodin. Následuje proces sušení. Nejprve jsou tříděné a sušené ve stínu v parchmentu a poté na slunci po dobu zhruba 10 dnů na tzv. afrických postelích.

Chuť: broskve, rebarbora, jasmín

Doporučený recept:
V60 – 18g kávy, voda 93 °C
0:00 – 45g vody, promíchejte
0:30 – dolít na 110g
1:00 – dolít na 210g
1:30 – dolít na 300g

🇬🇧

18) Nomad Coffee – Ethiopia Genji Challa

This is a juicy coffee with a great body, malic and honeyed acidity, very jammy on the mouth where we can also find notes of jasmine and peach, combined with a sweet touch of milk chocolate.
This Ethiopian drying station is located on the mountains in the area of Jimma city, on the south-west of Oromia.
Genji Challa is the young sister of the well-known Nano Challa, drying station and cooperative with more than 600 producers that cultivates the Heirloom variety in their small farms.
Genji Challa was born from the necessity of giving space to the new members and to the huge volume of cherries that were proceeded after that in 2010, Nano Challa was chosen to be part of the Technoserve Coffee Initiative. This project from Bill and Melinda Gates Foundation provided them with technical assistance and business training that helped the members of this coop to evolve from natural processing to washed, as well as reinvest and control their economy.
The result is an excellent coffee that got access to the premiums of Grade 1 Ethiopian Specialty Coffees.
The process that the coffee beans go through in the washing station starts when the cherries are floated. After that, they are depulped. The coffee is then soaked in clean water in concrete tanks for 8 hours before drying; firstly skin-dried and sorted under shade before being sun-dried for approximately 10 days on raised African drying beds.

Flavour: peach, rhubarb, jasmine

Recommended recipe:
V60 – 18g in, water 93 °C
0:00 – 45g of water, stir well
0:30 – up to 110g
1:00 – up to 210g
1:30 – up to 300g

🇨🇿

17) Coffee Plant – Ethiopia Chelichele

Proces carbonic maceration je způsob zpracování kávových třešní inspirovaný výrobou vína. Ethiopia Chelicele byla fermentována v uzavřeném prostředí – ve fermentační nádrži nebo v pytlech GrainPro. Po procesu sběru a třídění jdou všechny kávové třešně do uzavřeného prostředí, které je naplněno oxidem uhličitým. V prostředí bohatém na oxid uhličitý po několika hodinách zůstanou jen některé mikroby a mikroorganismy, které se začnou množit a tím začíná proces fermentace.
Po dokončení fermentačního procesu se třešně zbaví slupky a dužiny. Po krátkém mycím procesu jsou umístěny na africké postele, aby se vysušily na požadovanou vlhkost. Díky neobvyklému fermentačnímu prostředí získává káva jedinečný senzorický profil.

Chuť: tropické ovoce, černý čaj, čokoláda, rybíz

Doporučený recept:
V60 – 18g kávy, voda 93 °C
0:00 – 45g vody, promíchejte
0:30 – dolít na 110g
1:00 – dolít na 210g
1:30 – dolít na 300g

🇬🇧

17) Coffee Plant – Ethiopia Chelichele

The process of carbonic maceration is a way of processing coffee cherries inspired by wine production. Ethiopia Chelichele ferments in a sealed environment – in a fermentation tank or in a GrainPro bag. After the selection and sorting process, all coffee cherries go to a closed environment, which is filled to the maximum with carbon dioxide. In a carbon dioxide-rich microenvironment, after a few hours, only some microbes and microorganisms remain, which begin to grow as the fermentation process begins. When the fermentation process is complete, the cherries are pulped of their skin and flesh. After a short washing process, they are placed on African beds to be dried and to obtain an appropriate level of humidity. Thanks to the unusual fermentation environment, coffee acquires a unique sensory profile.

Flavour: tropical fruit, black tea, chocolate, currants

Recommended recipe:
V60 – 18g in, water 93 °C
0:00 – 45g of water, stir well
0:30 – up to 110g
1:00 – up to 210g
1:30 – up to 300g

🇨🇿

16) Friedhats Coffee Roasters – Colombia La Maria
Naturální proces zpracování probíhá tak, že se nejprve posbírají nejzralejší třešně, které se následně rozprostřou na betonové plochy nebo na vyvýšené africké postele, kde se suší. Díky tomu, že je sušena celá třešeň, zrno si natáhne aromatické složky a cukry z dužiny kávové třešně, která je velice sladká. Z tohoto důvodu jsou kávy zpracované naturální metodou aromatičtější než kávy zpracované například promytou metodou. Po usušení jsou zrnka z třešní vyloupána a dosušena na požadovanou vlhkost okolo 10-12 %.
Tato káva je odrůdy Pink Bourbon a byla vypěstována v nadmořské výšce 1750-1950 metrů v regionu Caldas. Tento region je dobře známý svými příkrými kopci a teplým deštivým podnebím.

Chuť: tropické ovoce, lesní plody, funky, sušené švestky

Doporučený recept:
V60 – 18g kávy, voda 93 °C
0:00 – 45g vody, promíchejte
0:30 – dolít na 110g
1:00 – dolít na 210g
1:30 – dolít na 300g

🇬🇧

16) Friedhats Coffee Roasters – Colombia La Maria
Naturally processed coffee is spread on patios or African beds after hand picking. Thanks to drying in the whole cherry, the beans can get more sweetness and more aromatic compounds from the pulp. After drying the cherries are de-pulped and the beans are dried to 10-12 % moisture. Compared to washed coffees are naturals more sweet and aromatic thanks to the cherry drying.

It’s a Pink Bourbon grown at an altitude of 1750 – 1950 masl in the Caldas region known for its steep-sloped valleys and warm rainy climate.

Flavour: tropical fruit, red fruits, funky, dried plums

Recommended recipe:

V60 – 18g in, water 93 °C
0:00 – 45g of water, stir well
0:30 – up to 110g
1:00 – up to 210g
1:30 – up to 300g

🇨🇿

15) Populus Coffee – El Salvador Ruffatti Battle

Rodina Ruffattiova se přestěhovala z italského Turína do El Salvadoru a začala pěstovat kávu před mnoha lety. Farma Finca El Salvador se tak již v rodině dědí po pět generací.
Nachází se na vrcholu Cerro El Aguila, severní straně pohoří Apaneca-Ilamatepec, v nadmořské výšce 1640 m. Takové prostředí bývalo příliš studené pro pěstování odrůdy Bourbon, to se ale změnilo v návaznosti na globální klimatické změny.
V posledních letech se Rodolfo Ruffatti Batlle, zástupce nové generace, zaměřil na začleňování nových odrůd na farmě.
Kávu zpracovává společnost Produktor, zaměřující se na metodu zpracování honey, naturálnímu zpracování se věnuje v mnohem menším měřítku.

Chuť: ananas, pomelo, karamel

Doporučený recept:

Díky přípravě pomocí Aeropressu, docílíme u výsledného šálku mnohem větší sladkosti a kulatějšího těla.

Aeropress invertní metoda

18 gramů kávy, voda 92 °C
Nalijte 50 gramů vody, 10x promíchejte
V čase 0:20 dolijte na 240g a dobře promíchejte
Začněte přetlačovat v čase 1:15 až do 1:30

🇬🇧

15) Populus Coffee – El Salvador Ruffatti Battle

Long ago, the Ruffattis moved to El Salvador from Torino, Italy, and started planting coffee soon after. Finca El Salvador has now been in the family for 5 generations.
Located at the top of Cerro El Aguila, on the north face of the Apaneca-Ilamatepec mountain range, the coffee is planted currently up to 1640 meters. Above this area used to be too cold to plant Bourbon, but with global climate change, we are now able to go higher. Over the last few years, the new generation, Rodolfo Ruffatti Batlle, has focused on bringing exotic varieties to the farm.
The coffee is processed by the Productor. The coffee team in Juayua, making the bulk of the production honey process with a smaller volume of naturals.

Flavour: pineapple, pomelo, fudge

Recommended recipe:

Thanks to brewing by using Aeropress we can reach higher sweetness and rounder body.

Aeropress inverted method
18 grams of coffee, 92 °C
Pour 50 grams of water, stir 10 times
At 0:20 pour up to 240 grams and stir well
Start pressing at 1:15
End of the extraction 1:30

🇨🇿

14) Diamond’s Roastery – Kenya Karii AA

Zrnka byly pěstované ve výšce 1 700 metrů v severní Keni, kde rostou odrůdy SL28, SL34 a Ruiru 11. Z farem se káva dostala do zpracovatelské stanice Karii, která v oblasti funguje více než 35 let. Káva je zpracovaná mokrou metodou a následně je sušená na afrických postelích do dosažení vlhkosti 12 %.
Pražírna Diamond’s roastery vznikla na konci roku 2014, kdy majitelé poprvé obdrželi zelená zrnka kávy pod stromeček. Od té doby obměnili pražičky a vystřídali kilogramy káv. Od roku 2017 se pražení věnují naplno a výsledek stojí za to.

Chuť: ostružiny, sirup, karamel a rebarbora

Doporučený recept:
V60 – 18g kávy, voda 93 °C
0:00 – 45g vody, promíchejte
0:30 – dolít na 110g
1:00 – dolít na 210g
1:30 – dolít na 300g

🇬🇧

14) Diamond’s Roastery – Kenya Karii AA

Beans were grown in attitude od 1 700 m. a. s. l. in North Kenya, home of varieties SL28, SL34, and Ruiru 11. From farmers, coffee cherries go to washing station Karii. Karii has more than 35 years of tradition and coffee is washed and then air dry on African beds.
Diamonds roastery is based in Slovakia and the roasting road started in 2014. They tried and failed, using multiple roasting machines and hundreds of kilos of beans. Since 2017 they started their production full time and the result is on fire.

Flavour: blackberry, rhubarb, caramel, syrup

Recommended recipe:
V60 – 18g in, water 93 °C
0:00 – 45g of water, stir well
0:30 – up to 110g
1:00 – up to 210g
1:30 – up to 300g

🇨🇿

13) Casino Mocca – Ethiopia Keramo

Nádherné hory Bombe poskytují domov pro producenty kávy Keramo. Právě díky těmto geografickým podmínkám káva dosahuje vysoké kvality a květinových a citrusových tónů. Nadmořská výška 2 360 metrů nad mořem způsobuje to, že kávová třešeň potřebuje delší čas k dozrání, plody mají menší velikost zrna a zároveň komplexnější chuť.
Producenti z Keramo, kteří žijí vysoko v krásných horách Bombe, mají také vztah s Daye Bensou. Skupinu tvoří asi 1 500 pěstitelů v různých částech pohoří, mezi nimiž jsou i producenti z Bombe a Shantawene. Producenti dodávají svou kávu do zpracovatelského závodu Daye Bensa, Keramo, Asefa 6.
Naturální zpracování probíhá tak, že se nejprve posbírají ty nejzralejší třešně, které se následně rozloží na betonové plochy nebo africké postele, kde se nechávají sušit.
Díky tomu se do zrnka dostane velké množství aromatických látek a cukrů z dužiny. Proto jsou naturálně zpracované kávy ve srovnání například s promytými, plnější a sladší.
Po dokonalém usušení se zrnka vyloupou z dužiny a dosuší.

Chuť: jahody, ananas, limeta

Doporučený recept:
V60 – 18g kávy, voda 93 °C
0:00 – 45g vody, promíchejte
0:30 – dolít na 110g
1:00 – dolít na 210g
1:30 – dolít na 300g

🇬🇧

13) Casino Mocca – Ethiopia Keramo

Beautiful mountains Bombe create home for Keramo producers. Thanks to these geographical conditions coffee comes up to high quality. Due to altitude 2 360 m. a. s. l. cherries need more time to ripen and also the beans are smaller. These two factors enable coffee to develop its unique taste.
The producers of Keramo, who live high in the beautiful Bombe mountains, have an outgrowers relationship with Daye Bensa. The outgrower group consists of about 1500 growers in various parts of the mountain range, which also include producers from Bombe and Shantawene. The producers deliver their coffee to Daye Bensa Keramo washingstation, Asefa 6. Naturally processed coffee is sundried after picking on patios or raised African beds. Thanks to this the beans get mor sugars and aromatic compounds from the cherry.
After drying the cherries are de-pulped and dried to the humidity around 11 %.

Flavour: strawberries, pineapple, lime

Recommended recipe:
V60 – 18g in, water 93 °C
0:00 – 45g of water, stir well
0:30 – up to 110g
1:00 – up to 210g
1:30 – up to 300g

🇨🇿

12) Cocóra Specialty Coffees – Indonesia Tenang Uken

Farmářská skupina ve vesnici Bukit Sama, která se nachází poblíž Tingkem v Regency of Bener Meriah, čítá 176 farmářů rozmístěných na 143 ha, kteří pěstují kávu v bohatých a úrodných sopečných hlinitých půdách, které se skládají ze směsi písku, bahna a jílu.
Tento typ půdy v kombinaci s počasím umožňuje dokonalé podmínky pro pěstování kávy, což dává kávě bohaté a plné, kořenité a kouřové tóny, spojené s tímto regionem. Káva Mandheling představuje veškerou kávu Arabica v této oblasti a název je odvozen od lidí Mandailing, kteří produkují kávu v oblasti Tapanuli.
Členové skupiny jsou školeni, aby věděli jak správně hnojit, prořezávat a sbírat zralé třešně, aby byla zajištěna nejlepší možná kvalita.
Tyto kávy jsou novým projektem, který zahájili Radian a Aulia Kahfiovi ve spolupráci s místními farmáři, aby mohli začít experimentovat s novými procesy, které se liší od tradičního wet hulling.
Radian podpořil Auliu určitým předfinancováním na nákup třešní od farmářů a poté je začal zpracovávat různými způsoby. Speciálně pro to postavili skleník, protože klima může být v této oblasti velmi náročné a zde zpracovávají kávu metodou honey, washed i natural.
Aulia obdrží třešně od farmářů, poté je protřídí, aby odebrali nezralé a následně se třešně umyjí. Káva se poté vyloupe a ponechá na ní co nejvíce dužiny, než se položí na vyvýšené postele nebo na betonovou sušící plochu v tenkých vrstvách. Káva se suší asi 10 – 15 dní, v závislosti na počasí. Chuť: pomeranč, citronová tráva, květinové tóny s tělem po třtinovém cukru Doporučený recept:
Aeropress invertní metoda 18 gramů kávy, voda 92 °C Nalijte 50 gramů vody, 10x promíchejte V čase 0:20 dolijte na 240g a dobře promíchejte Začněte přetlačovat v čase 1:15 až do 1:30

🇬🇧

12) Cocóra Specialty Coffees – Indonesia Tenang Uken

Located near Tingkem in the Regency of Bener Meriah, the farmer group in the village of Bukit Sama compromises of 176 farmers spread over 143 ha who grow their coffee in the rich and fertile volcanic loam soils which are comprised of a mixture of sand, silt and clay.
This soil type combined with the climate allows for the perfect growing conditions of coffee giving the rich and full bodied, spicy and smokey coffees associated with the region. The Mandheling coffee represent all Arabica coffee in this area and the name derives from the Mandailing people who produce coffee in the Tapanuli region.
The members of the group are trained looking at the application of pesticides, pruning and picking ripe cherries to assure the best quality possible.
These coffees are a new project started by Radian and Aulia Kahfi working with these farmers to start experimenting with new processes away from the traditional wet hulled. Aulia has been supported by Radian with some pre financing to buy cherry from the farmers and then begin to process it in different ways. They have constructed a green house especially for this as the climate can be very challenging in this region for producing honey, natural and washed coffees.
Aulia receives the cherry from the farmers where he then does a second picking to remove immature, then the cherries are washed. The coffee is then pulped leaving as much mucilage on as possible before laying it on raised beds or on taurpaulin on the patio in thin layers to dry for around 10 – 15 days, depending on the weather.

Flavour: Orange, lemon grass, floral with brown sugar body

Recommended recipe:
Aeropress inverted method
18 grams of coffee, 92 °C
Pour 50 grams of water, stir 10 times
At 0:20 pour up to 240 grams and stir well
Start pressing at 1:15
End of the extraction 1:30

🇨🇿

11) Split Coffee Roasters – Brazil Patricia Guerra

Tato káva pochází z regionu Serra da Mantiqueira v Brazílii. Jedná se o naturálně zpracovanou odrůdu Obata. Naturální zpracování probíhá tak, že jsou nevyloupané třešně sušeny, aby se veškeré aromatické složky a sladkost z dužiny dostala do zrna. Po vyloupání jsou třešně sušeny na vlhkost přibližně 11%.
Díky tomuto procesu zpracování jsou třešně více sladké a aromatické. Pražírna Split Coffee Roasters třešně získala přímo od farmářky.

Chuť: tmavá čokoláda, ořechy, javorový sirup.

Doporučený recept od pražírny:

20 gramů kávy na 250 gramů vody, brew time 3:30
První zalití je na 50 gramů, poté kávu důkladně promíchejte
Druhé zalití přichází ve 40 vteřinách a dolijte 100g
Poslední zalití v čase 1:30 – dalších 100g.

🇬🇧

11) Split Coffee Roasters – Brazil Patricia Guerra

This coffee producer comes from the region Serra da Mantiqueira in Brazil. This coffee is naturally processed Obata variety, which means the cherries were sundried before being de-pulped. After de-pulping are cherries sun-dried to the humidity around 11 %. Thanks to this process the beans get more sweetness and aromatic compounds from the pulp.

Split coffee roasters got this coffee exclusively direct from the farm.

Flavour: Dark chocolate, walnuts, maple syrup

Recommended recipe from Split Coffee Roasters:
20 grams of coffee and 250 grams of water, brew time 3:30
First pour – 50 g, stir the coffee
Second pour after 40 seconds – 100 grams
Last pour at the time 1:30– another 100 grams

🇨🇿

10) Sloane Coffee Roastery – Nicaragua Las Nubes

Rodina Robelo je třetí generací pěstující kávu. Farma, která se nachází v pohoří Isabelia, je ideální pro pěstování kávy. Odrůdy, které začali pěstovat jako první byly Caturra, Pacamara a Bourbon a rozhodli se vysadit a pěstovat odrůdu Java pro zákazníky, kteří vyhledávají prvotřídní kvalitu a zajímavé odrůdy. Největší výzvou, kterou měli v posledních pěti letech, byly klimatické změny. To je jeden z faktorů, který má největší dopad na úrodu, a který způsobil na plantáži mnoho chorob, jako je kávovníková rez, OJO de Gallo atd.
Aby zlepšili kvalitu života svých zaměstnanců, staví pro ně lepší bydlení, kantýny a lepší stravovací programy a bezplatná zdravotní střediska. Kromě vytváření pracovních míst pro celou komunitu také dodávají zdarma čistou vodu všem včetně jejich sousedů. Tito malí producenti raději prodávají své malé loty do Las Nubes Beneficio, protože za kávu dostávají lepší cenu, než uvádějí zákony země. Jejich plánem do budoucna je pokračovat v obnově a zlepšování svých plantáží a nadále se zaměřovat na kvalitu a produktivitu.

Chuť: karamel, černý rybíz, maracuja, bez, tmavá čokoláda

Doporučený recept:
V60 – 18g kávy, voda 93 °C
0:00 – 45g vody, promíchejte
0:30 – dolít na 110g
1:00 – dolít na 210g
1:30 – dolít na 300g
Čas extrakce: 2:30-2:50

🇬🇧

10) Sloane Coffee Roastery – Nicaragua Las Nubes

The Robelo family is the third generation growing coffee. Situated in the Isabelia mountain range, the farm growing conditions are ideal for coffee. They started growing Caturras, Pacamaras, and Bourbon and chose to plant and grow the Java variety as a Microlot for the market Niche of special customers who enjoy the best coffee and are always searching for the best quality profile. The biggest challenge they had during the past five years was represented by climate change. This is one of the factors that have the biggest impact on the crop that they cannot control or manage, and which caused many diseases to the plantation as leaf rust, OJO de Gallo, etc.In order to improve the quality of life for their employees, they have been developing better housing, cantinas and better meal programs, and free health centers. Besides creating jobs for the whole community they are also supplying free clean water to everyone including their neighbours who are small producers. These small producers prefer to sell their small crops to the Las Nubes Beneficio because they pay a better price for their coffee than the laws of the country to indicate. Their plan for the future is to continue renewing and improving their plantations and to continue focusing on quality and productivity.

Flavour: Toffee, Blackcurrant, Passion Fruit, Elderflower, Dark Chocolate

Recommended recipe:
V60 – 18g in, water 93 °C
0:00 – 45g of water, stir well
0:30 – up to 110g
1:00 – up to 210g
1:30 – up to 300g
Extraction time: 2:30-2:50

🇨🇿

9) Jokes Aside China Yunnan Kongque

Tato skvělá káva s tóny sladkého koření, sušených švestek a černého čaje je opravdu výjimečná. Číňané věří, že pávi (kongque) přinášejí štěstí rodinám u kterých mají hnízdo. Čína se poměrně rychle dostává na trh s výběrovou kávou. Kvůli tomu, že Yunnan, tedy tradiční oblast, kde se pěstuje čaj a káva, v jihozápadním regionu poslední dobou trpí erozí půdy, záplavami a další klimatickými problémy, začala tamní vláda více podporovat organické pěstování kávy. V Číně se v současnosti staví nové laboratoře pro kontrolu kvality, zpracovatelské závody a další infrastruktura. Mladá generace farmářů se nyní soustředí na výběrovou kávu a zpracování pomocí fermentace. Tato konkrétní sklizeň je od několika malých až středně velkých farmářů. Tato káva je zpracovaná ve městě Pu’er, které je notoricky známé pro produkci černého čaje.

Chuť: Sladké koření, černý čaj, sušené švestky

Doporučený recept:
Kalita, 18g kávy, teplota vody 94°C
0:00 – 50g vody, promíchat
0:30 – dolít na 100g
1:00 – dolít na 200g
1:30 – dolít na 300g
Čas extrakce 2:30-2:50

🇬🇧

9) Jokes Aside China Yunnan Kongque
It is believed that peacocks (kongque) bring good fortunes to the families whose land they nest on. China is catching up fast on the specialty coffee market. As Yunnan, the traditional tea and coffee growing region on the SW, is facing erosion, floods and other climate issues, the local government started to support organic coffee growing on a large scale. They built a lot of coffee quality control labs, dry mills and infrastructure. Young generation of producers focus on specialty coffee and consistent practices in fermentation and processing. This particular lot comes from small to medium sized producers in Yunnan. The coffee is dry milled in the city of Pu’er, which is traditionally famous for it’s black tea. This fully washed Catimor is an exciting filter and makes even better espresso.

Flavour: sweet spices, black tea, prune

Recommended recipe:
Kalita, 18g of coffee, water 94°C
0:00 – 50g of water, stir well
0:30 – up to 100g
1:00 – up to 200g
1:30 – up to 300g
Extraction time 2:30-2:50

🇨🇿

8) Manhattan Coffee Roasters – El Salvador Carlos Mendez

Los Cotuzos se nachází mezi městy Apaneca a Ataco v regionu Ahuachapan. Farmu vlastní Carlos Mendez, který se svou kávou vyhrál několik soutěží, včetně Cup of Excellence v roce 2008 a 2010.
Carlos se hodně účastní kávové produkce a rád se zaměřuje na naturálně zpracované kávy.
Tato káva je odrůdy Pacamara a prošla dvěma fermentacemi. 24 hodin byla fermentována aerobně a následně dalších 24 hodin anaerobně. Poté byla káva pomalu sušena přibližně 40 dní.
Výsledný šálek je opravdu lahodný, s čajovými a ovocnými tóny.

Chuť: brusinky, rooibos, hrozny

Doporučený recept:
Pokud chcete dosáhnout čistšího šálku s krásnou středně vysokou aciditou a výraznou chutí brusinek, doporučujeme kávu připravit na V60. Pokud chcete vyšší sladkost a plnější šálek, připravte si kávu na aeropressu.

V60 – 18g kávy, voda 92 °C
0:00 – 50g vody, promíchejte
0:30 – dolít na 110g
1:00 – dolít na 210g
1:30 – dolít na 300g

Aeropress, invertní metoda – 17g kávy, melte hruběji než na V60, voda 92 °C
0:00 – 100g, promíchejte
0:45 – dolít na 240g
Znovu pořádně promíchejte
Začněte přetláčet v 1:15
Konec extrakce 1:35-1:40

🇬🇧

8) Manhattan Coffee Roasters – El Salvador Carlos Mendez

Los Cotuzos is located between Apaneca and Ataco in the Ahuachapan region of El Salvador. Owned by Carlos Mendez, they have won multiple awards including the Cup of Excellence in 2008 and 2010. Carlos is heavily involved in the production of their coffee and likes to focus on only the production of naturally processed coffees.
This coffee is a Pacamara variety.
Two stages of fermentation were managed in the processing, 24 hours of Aerobic fermentation followed by 24 hours of anaerobic fermentation. The coffee was then slow dried for approximately 40 days.
The result in the cup is delightful, tea-like qualities meeting clean fruit undertones.

Flavour: cranberry, rooibos, grape

Recommended recipe:

We recommend using V60 for a cleaner cup with pleasant medium-high acidity and significant notes of cranberries or Aeropress to get a sweeter cup with a rounder and bigger body.

V60 – 18g in, water 92 °C
0:00 – 50g of water, stir well
0:30 – up to 110g
1:00 – up to 210g
1:30 – up to 300g

Aeropress, inverted method – 17g of coffee, coarser grind setting than for V60, water 92 °C
0:00 – up to 100g, stir well
0:45 – up to 240g
Stir well
Start pressing at 1:15
The end of extraction 1:35-1:40

🇨🇿

7) Fjord Coffee Roasters – Honduras Caballero El Roble

Marysabel Caballero a její manžel Moises Herrera pracují s více než 200 hektary půdy kompletně osázené kávou. Jsou to 2. a 3. generace farmářů a byli mnohokrát odměněni za to, že přispívají k rozvoji kvality kávy v Hondurasu.
Po vyloupání zrn se zbylá dužina odstraní pomocí loupačky Penagos. Zrnka se poté fermentují po dobu 12 hodin a poté se promyjí pomocí afrických promývacích technik, které pomáhají oddělit nezralá zrnka, která plavou na hladině od hustších a zralejších, která klesnou ke dnu.
Po promytí se zrnka namočí asi na 12 hodin do tekoucí čisté vody.

Chuť: růže, karamel, jablka

Doporučený recept:

V60, 18g kávy.

 1. 18g kávy.
 2. Nalijte přibližně 60 g vody na kávu, jemně promíchejte a vyčkejte 30 vteřin.
 3. 00:30 dolijte na 150g.
 4. 00:55 dolijte na 200g.
 5. 01:20 dolijte na 250g.
 6. 1:45 dolijte na 300g.
 7. Jemně zakružte s dripperem a nechte kávu prokapat.
 8. Brew time 2:30-3:00.
🇬🇧

7) Fjord Coffee Roasters – Honduras Caballero El Roble

Marysabel Caballero and her husband Moises Herrera are working with over 200 hectares of land completely planted with coffee. They are 2nd and 3rd generation coffee farmers and have been rewarded many times for their commitment to developing coffee quality in Honduras.
After de-pulping the mucilage is removed with the use of a Penagos aqua pulper. The parchment is then fermented for 12 hours before it is washed using African washing techniques which helps sorting floaters and undeveloped beans from the denser and more developed coffee.
After washing, the beans are soaked for about 12 hours in running clean water.

Flavour: Rose, Caramel, Apple

Recommended recipe:

V60, 18g of coffee in.

 1. 18g of coffee in.
 2. Pour around 60g of water on the coffee, stir it gently and wait 30 seconds.
 3. At 00:30 pour hot water to 150g.
 4. At 00:55 pour hot water to 200g.
 5. At 01:20 pour hot water to 250g.
 6. At 1:45 pour hot water to 300g.
 7. Gently swirl your V60 and let the coffee drip.
 8. Your brew should finish between 2:30-3:00.
🇨🇿

6) Illimité Coffee Roasters – Indonesia Divine

Indonésie byla v roce 2014 čtvrtým největším světovým producentem kávy. Celý příběh pěstování kávy začal v roce 1696. Kávě se zde daří, díky skvělému klima – blízká vzdálenost k rovníku a hornaté regiony vytváří skvělé mikroklima.
Rok 1877 byl pro většinu farmářů opravdu složitý, protože drtivá většina kávovníků onemocněla tzv. kávovníkovou rzí, kvůli čemuž spousta kávovníků odumřela.
Aby se produkce kávy v Indonésii vyšplhala opět co nejrychleji nahoru, vysadili na většině míst místo arabiky robustu, jelikož je odolnější vůči kávovým nemocem.
Aktuálně se produkce arabiky v Indonésii dostává na velice dobrou úroveň a neustále se zlepšuje. Koneckonců, posuďte sami na dnešní kávě.

Chuť: mango, borůvky, sladký kakaový aftertaste

Doporučený recept:
Kalita, 18g kávy, teplota vody 94°C
0:00 – 50g vody, promíchat
0:30 – dolít na 100g
1:00 – dolít na 200g
1:30 – dolít na 300g
Čas extrakce 2:30-2:50

🇬🇧

6) Illimité Coffee Roasters – Indonesia Divine

Indonesia was the fourth-largest coffee producer in the world in 2014. All the coffee growing started in 1696. Thanks to the climate, Indonesia is the perfect place for coffee cultivation because of the near location to the equator and numerous mountainous regions, which creates an ideal micro-climate for coffee.
The year 1877 was really difficult for the majority of coffee farmers because most of Indonesia’s Arabica plants were attacked by the disease called coffee rust, which caused a big decline in coffee production. For this reason, the majority of the coffee farms replaced arabica with robusta, because this variety is more resistant to coffee diseases.
These days is Indonesian arabica getting better and better and the potential of the coffee is really big.

Flavour: mango, blueberries, sweet cocoa aftertaste

Recommended recipe:
Kalita, 18g of coffee, water 94°C
0:00 – 50g of water, stir well
0:30 – up to 100g
1:00 – up to 200g
1:30 – up to 300g
Extraction time 2:30-2:50

🇨🇿

5) White Label Coffee – Guatemala La Esperanza

Farmu založil v roce 1956 Eleodoro de Jesús Villatoro López, jež je považován za průkopníka výběrové kávy v Guatemale. Farma se rozprostírá na 15 hektarech mezi dvěma horami v údolí Hoja Blanca v regionu Huehuetenango.
Když Eleodoro umřel, ve věku 92 let, začal se o farmu starat jeho syn Pedro Villatoro Castillo. S provozem farmy mu pomáhají bratři a společně pokračují svědomitě v tvrdé práci, kterou začal jejich otec. Je třeba říct, že práci odvádí opravdu skvělou. Jejich kávy jsou opravdu prvotřídní, což dokazuje i fakt, že se kávy umístily v soutěži Cup of Excellence pětkrát v prvních top 10.

Chuť: kardamom, pomeranč, javorový sirup

Doporučený recept:

V60, 18 gramů kávy, voda 93 °C
0:00 – 60 gramů vody, promíchat
0:30 – pomalu dolévejte vodu až do 310 gramů.
Brew time: 2:30-2:50

🇬🇧

5) White Label Coffee – Guatemala La Esperanza

This farm was founded in 1956 by Eleodoro de Jesús Villatoro López, who is considered as a specialty coffee pioneer in Guatemala. The farm is spread on 15 ha between two mountains in the valley of Hoja Blanca, in Huehuetenango region.
When Eleodoro died at age 92, his son Pedro Villatoro Castillo continued with the coffee cultivation and processing of coffee.
Together with his brothers they are producing high-quality coffee and they try to maintain the quality of the farm and coffee because of the hard work of their father – Eleodoro.
Their coffees placed five times in the top 10 of Cup of Excellence.

Flavour: cardamom, orange, maple syrup

Recommended recipe:

V60, 18 grams of coffee, water temperature 93 °C
0:00 – 60 grams of water, stir well
0:30 – slowly pour the water up to 310 grams
Brew time: 2:30-2:50

🇨🇿


4) Coffee People – Colombia Inga Aponte
Farma místního domorodého kolumbijského kmene pěstuje a sklízí kávu v rezervaci místního kmene Inga. Ingové představují jednu z nejbohatších kultur v Kolumbii s kořeny sahajícími až do starověkých dob Inků. Ingové udržují úzký kontakt s okolními kmeny v amazonských lesích, aby pokračovali ve starověkých tradicích při pěstování kávy. Coffee People spolupracovali s kmenem, aby jim pomohli posunout jejich produkci na vyšší úroveň a tím zlepšit jejich ekonomický blahobyt.Tato káva je zpracována metodou honey. Tato metoda dává kávě výraznou sladkost a zároveň čirost se středně vysokou aciditou.


Doporučený recept:
Kalita, 18g kávy, teplota vody 91°C
0:00 – 40g vody, promíchat
0:30 – dolít na 110g
1:00 – dolít na 210g
1:30 – dolít na 300g
Čas extrakce 2:40-2:55

🇬🇧

4) Coffee People – Colombia Inga Aponte
The farm of a local Native Colombian tribe is growing and harvesting coffee in the reservation of the local Inga tribe. Ingas represent one of the richest cultures in Colombia with their roots in the ancient Inka times. Ingas keep a close touch with the nearby tribes in the forests of Amazonas to carry on the ancient traditions while farming coffee. Coffee People has worked alongside with the tribe to help them take their production to a higher level and through this improve their economic welfare.
This coffee is honey processed, which is a hybrid of natural and washed coffee. This method gives the coffee striking sweetness and good clarity with medium-high acidity.


Recommended recipe:
Kalita, 18g of coffee, water 91°C
0:00 – 40g of water, stir well
0:30 – up to 110g
1:00 – up to 210g
1:30 – up to 300g
Extraction time 2:40-2:55

🇨🇿

3) CoffeePro – Costa Rica El Salitre
Malý zpracovatelský závod Corazón de Jesús patří do rodiny Alvarado Fonseca a byla založena v roce 2015 se zaměřením na produkci výběrových káv v mikroregionu Chirripo. Je opravdu inspirující vidět zlepšení, která rodina Alvarado Fonseca provedla ve svém zpracovatelském zařízení během těchto 7 sklizní, které provozovala, až do finále COE.

Doporučený recept:
Aeropress, 18g kávy, teplota vody 95°C
0:00 – 100g vody, promíchat
0:30 – dolít na 240g
1:20 – začněte kávu přetlačovat
Konec extrakce (stlačování) 1:40

🇬🇧

3) CoffeePro – Costa Rica El Salitre
Corazón de Jesús Micro-Mill belongs to the Alvarado Fonseca family, and it was founded in 2015 focusing on the production of specialty coffees in the micro-region of Chirripo. It’s truly inspiring to see the improvements that the Alvarado Fonseca family have done to their processing facility during these 7 harvests that they have been operating, all the way to becoming a COE finalist.

Recommended recipe:
Aeropress, 18g of coffee, water 95°C
0:00 – 100g of water, stir well
0:30 – up to 240g
1:20 – start pressing
End of extraction – 1:40

🇨🇿

2) Rebelbean – Costa Rica San Francisco
Farma se rozkládá na 10 ha v oblasti Tarrazú a kromě kávy zde pěstují i citrusy, avokáda a banány. Edgar, současná hlava rodiny, se snaží farmu vést biodynamicky a například proti škůdcům bojuje výsadbou česneku a chilli. Používat pouze přírodní hnojiva je zde komplikované, nicméně ze současného poměru 50:50 by se rád Edgar dostal na 75% přírodních hnojiv. Káva je sklízena podle hodnoty Brix, vždy v rozmezí 21-28 cukernatosti.Družstvo ASOPROAAA, odkud tento lot pochází, je poměrně malé, kapacita exportu je pouze 500 pytlů, a proto co se týče kávy s nižším cuppingovým skóre a větší mírou defektů, tak to družstvo za své členy prodává dalším překupníkům v oblasti a soustředí se tak pouze na výběrovou kvalitu. Družstvo je moderně vybavené a káva se zde suší jak v přístřešcích, na sítech, na afrických postelích, tak i klasicky na patiích.Družstvo se krom kávy také specializuje na pěstování dalšího ovoce, především citrusů, také chov dobytka a zajímavým projektem je i podpora bydlení v místních komunitách pro ty, kteří si nemohou dovolit vlastní bydlení. Pro ty toto družstvo vystavělo již 1400 příbytků.

Doporučený recept:
V60, 18g kávy, teplota vody 98°C
0:00 – 60g vody, promíchat
0:30 – dolít na 120g
1:00 – dolít na 250g
1:30 – dolít na 310g
Brew time 2:40-2:55

🇬🇧

2) Rebelbean – Costa Rica San Francisco
The farm is spread over 10 hectares in the Tarrazú region and, in addition to coffee, there grow citrus, avocados and bananas on the farm. Edgar, the current head of the family, tries to run the farm biodynamically and, for example, fights pests by planting garlic and chilli. Using only natural fertilizers is complicated here, however, from the current 50:50 ratio, Edgar would like to get to 75% of natural fertilizers. The coffee is harvested according to the Brix value, always in the range of 21-28 sugar content.
The ASOPROAAA cooperative, where this lot comes from, is relatively small, the export capacity is only 500 bags, and therefore in terms of coffee with a lower cupping score and a higher defect rate, the cooperative sells the coffee to other dealers in the area and concentrates only on high quality. The cooperative is modernly equipped and coffee is dried here in shelters, on sieves, on African beds, and classically on patios.
In addition to coffee, the cooperative also specializes in growing other fruits, especially citrus, as well as cattle breeding, and an interesting project is to support housing in local communities for those who cannot afford their own housing. This cooperative has already built 1,400 dwellings for them.

Recommended recipe:
V60, 18g of coffee, water temperature 98°C
0:00 – 60g of water, stir well
0:30 – up to 120g
1:00 – up to 250g
1:30 – up to 310g
Brew time 2:40-2:55

🇨🇿


1) Morgon Coffee Roasters – Colombia Ferney Cruz
Pražírna Morgon na tuto kávu a farmáře narazila na soutěži Tarqui Cup, což je soutěž pro lokální farmáře v Kolumbii, v oblasti Tarqui. Bylo to v roce 2018 a Ferney Cruz tehdy obsadil třetí místo. Pražírna skoupila jeho kávu za více než dvojnásobek tržní ceny a od té doby s farmářem spolupracují. Ten se poslední dva roky soutěže neúčastnil, ale posílal kávu rovnou do pražírny.

Doporučený recept:
V60, 18g kávy, teplota vody 92°C
0:00 – 60g vody, promíchat
0:30 – dolít na 120g
1:00 – dolít na 250g
1:30 – dolít na 310g
Brew time 2:30-2:55

🇬🇧

1) Morgon Coffee Roasters – Colombia Ferney Cruz
Morgon Coffee Roastery found the farmer Ferney Cruz and his coffee on the Tarqui Cup – the competition for the local farmers of Tarqui region. Ferney Cruz placed 3rd in this competition that year and Morgon bought his coffee for over double above the market price. Ferney decided to not compete in the future years and sell the coffee to Morgon Coffee Roastery directly.

Recommended recipe:
V60, 18g of coffee, water temperature 92°C
0:00 – 60g of water, stir well
0:30 – up to 120g
1:00 – up to 250g
1:30 – up to 310g
Brew time 2:30-2:55